به کجا می رویم؟


رضایت مشتری نشانه موفقیت است

14

همکاری با سازمان ها


شرکت سرآیند با سازمان های مختلف استان نظیر استانداری مرکزی، اداره کل میراث فرهنگی و .... در حال همکاری می باشد.
185

مقالات


کلیه مقالات مهندسان شرکت سرآیند درزمینه های مختلف شبکه های کامپیوتری، علوم نرم افزار و ... می باشد
23

تعداد پروژه


پروژه های انجام شده شرکت سرآیند در زمینه های شبکه، نرم افزار، وب سایت و ... می باشد
3

سال تجربه


تیم مهندسی شرکت سرآیند از سال 1390 شکل گرفته و در کلیه زمینه های فناوری اطلاعات تجربه اندوزی کرده است.

چشم‌انداز، ماموریت ها و ارزش ها

داشتن بیشترین نقش در پیشرفت جامعه و کسب و کار ایرانی
 • چشم‌انداز(Vision)

  داشتن بیشترین نقش در پیشرفت جامعه و کسب و کار ایرانی
 • ماموریت(Mission)

  ارائه خدمات مشاوره، آموزش و تجربیات موفق
  با استفاده از فناوری‌های نوین و توان و تخصص تیم‌کاری حرفه‌ای به انجام می‌رسانیم.
  نیاز واقعی مشتریان را کشف کرده و براساس آن خدمات و محصولات منحصر به ‌فرد ارائه کنیم.
  فرآیند نوآوری و بهبود مستمر را تبدیل به فرهنگ سازمانی کنیم.
  در تغییر سبک کار سازمان‌ها، همواره نقش رهبری ایفا نماییم.
 • ارزش‌ها(Values)

  تمرکز اصلی ما بر مشتری است و همواره به دنبال راه‌های موثرتری برای خدمت‌رسانی هستیم.
  مثبت نگاه می‌کنیم و در تعاملاتمان به دنبال خلق فضای سازنده و شفاف هستیم.
  ما با هم می‌سازیم، با هم شکست می‌خوریم و با هم پیروز می‌شویم.
  همواره خودمان را منصفانه نقد می‌کنیم و هرجا لزوم تغییر را احساس کنیم، درنگ نمی‌کنیم.
  برای اعتبارمان ارزش بسیار قائلیم و پیوسته آن را حفظ می‌‌کنیم.
  همیشه به دنبال یادگیری هستیم و سخاوتمندانه یاد می‌دهیم.
  حرفه‌ای فکر می‌کنیم، حرفه‌ای رفتار می‌کنیم.
  باور داریم خوب کافی نیست، مشتاقانه به دنبال عالی هستیم.
  آینده را حدس نمی‌زنیم، آن را با اقدامات امروزمان می‌سازیم.
  یکپارچگی سازمانی را برپایه اعتماد، احترام و جایگاه انسانی افراد می‌سازیم.
  مسئولانه اشتباهاتمان را می‌پذیریم و از آن درس می‌گیریم.
  صمیمی و دوستانه، در عین حال منضبط و جدی هستیم.
  تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی و نیکوکارانه به ما انرژی دوچندان می‌دهد.
  مگر می‌شود یک روز اشتیاق به تکنولوژی نداشته باشیم؟