مجازی سازی

مجازی سازی سرورها

کاهش مصرف انرژی، فضا، زمان و هزینه، مجازی سازی را به رویکردی غیرقابل انکار در شبکه های سازمانی بدل کرده است.

امروزه مجازی سازی سرور و یا دیتا سنتر به جزء جدایی ناپذیر اکثر دیتا سنترهای بزرگ تبدیل شده است. دلیل این امر را می توان امکاناتی دانست که مجازی سازی سرور در اختیار مدیران IT قرار می دهد. از طرف دیگر مجازی سازی سرور با افزایش بهره وری در استفاده از منابع سخت افزاری در بحث کاهش هزینه ها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است